ՊՈԼՍՈՅ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՄԵՍՐՈՊ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ

ՊՈԼՍՈՅ ՄԵՍՐՈՊ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ
ԱՄԵՆ. ՏԷՐ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐ

«Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կենտրոնը մշտապէս ապրում է եռուն առօրեայով՝ հանդիսութիւններ, շնորհանդէսներ եւ, ի հարկէ, հիւրեր, որոնք իրենց անակնկալ գալուստով ոգեւորում են ուսանողներին, վերապատրաստուող հայրենի եւ սփիւռքահայ ուսուցիչներին:

Մեսրոպ Պատրիարք Հայրը մեր վաղեմի բարեկամն է. կրթական ուղղութիւններում ձեւաւորուած է կայուն համագործակցութիւն։ Հենց նրա առաջարկով 2001 եւ 2002 ուսումնական տարիներին «Սփիւռք» Կենտրոնը Ստամբուլից Հայաստանի պետական համալսարանում ուսանող երիտասարդութեան համար կազմել եւ իրագործել է լեզուական երկու ծրագրեր, որոնք պահպանել ու խորացրել են նրանց գիտելիքները արեւմտահայերէնից եւ գրաբարից:

Նպատակն աւելի քան ազնիւ էր. հայրենիքում ուսանելու շրջանում արեւելահայերէնի հզօր ազդեցութեան տակ պոլսահայը իրաւունք չունի կորցնելու մայր արեւմտահայերէնի շարունակական երակը։

Ուսանողների համար ընտրուեցին լաւագոյն մասնագէտներ։ Երեւանի պետական համալսարանի աստուածաբանական բաժանմունքի ուսանողներ Քոբար Հայկը, Քոբար Լիւսիէնն ու Պապիկեան Յարութիւնը, շնորհիւ բանասիրական գիտութիւնների դոկտորներ, Պրօֆ. Պրօֆ. Եդուարդ Մկրտչեանի եւ Վազգէն Համբարձումեանի ներդրած գիտամանկավարժական ջանքերի, կարողացան աւելի խորքով ուսումնասիրել եւ իւրացնել մեր հին լեզուի իւրայատկութիւններն ու հմայքը, արեւմտահայերէնի՝ թերեւս իրենց ոչ անծանօթ, բայց նորովի մեկնաբանուած լեզուական աշխարհը:

Հայկն ու Յարութիւնն Ստամբուլում վաղուց հոգեւոր ծառայութեան մէջ են, իսկ Լիւսիէնն այժմ «Ակօս» թերթում լրագրական ծանրաբեռ աշխատանք է կատարում։ «Չէի կարծեր թէ Երեւանի մէջ ստացած գրագիտութիւնս այսօր այսքան պէտք պիտի ըլլար։ Դժուար է, սակայն չեմ տրտնջար։ Վստահութիւնս մնայուն կը թուի։ «Սփիւռք» Կեդրոնի մէջ ձեռք բերած եմ այդ վստահութիւնս»։

Կենտրոնի անձնակազմը հաճոյքով շեշտում է, որ ստամբուլահայ այս ուսանողների հոգեւոր կապուածութիւնը իրենց հետ պահպանւում է առ այսօր: Ամէն անգամ Երեւան այցին Հայր Յարութիւնին կարելի է տեսնել մանկավարժականի ուսանողների հետ աշխոյժ զրոյցներում. նա մարդկային արժանիքներով, կենսափորձով, անմիջականութեամբ հասցրել է հայրենի երիտասարդութեան աւագ խորհրդատու լինել:

Կենտրոնում շնորհակալ են Գերաշնորհ Մեսրոպ Մութաֆեան Սրբազանին իր այս նախաձեռնութեան եւ աջակցութիւնների համար:
Աստծոյ կամօք դեռ հնարաւորութիւն պիտի ունենանք հանդիպելու նրան եւ, ինչու չէ, իրականացնելու միասնական նոր մտայղացումներ: