Յետադարձ Կապ

Տնօրէն, բանասիրական գիտութիւնների դոկտոր, Պրօֆ. Սուրէն Դանիէլեան`

spyurksd@netsys.am
spyurksd@spyurk-center.am

Աշխատակիցներ`

Յովհաննէս Եղոյեան`
h.yeghoyan@spyurk-center.am

Քնարիկ Աբրահամեան`
k.abrahamian@spyurk-center.am

Հասցե`Հայաստան, Երեւան, Ալեք Մանուկեան 13

Հեռ. (374 10) 55-58-38, (374 10) 55-58-30
բջջ. (374 93) 716-421;  (374 91) 753-149