ՍԻՄՈՆ ԱՃԸԻԼԱՃ

ՌՈՒԲԷՆ ՄԻՐԶԱԽԱՆԵԱՆ
Խ. Աբովեանի անուան ՀՊՄՀ Նախագահ, Թէքէեան Մշակութային Միութեան Նախագահ,
Պրօֆ

 

Ժամանակի հրամայականով պայմանաւորուածª Խ. Աբովեանի անուան ՀՊՄՀ-ում «Սփիւռք» Կենտրոնի ձեւաւորումը անհրաժեշտութիւն էր: Հրատապ խնդիր էր դրուած մէկտեղել Հայաստան-Սփիւռք համագործակցութիւնը, ամրապնդել կրթամշակութային կապերը, մասնագիտական օգնութիւն ցուցաբերել Սփիւռքի ուսուցիչներին:

Սփիւռքի գաղթօջախների ուսուցիչների վերապատրաստումների իրականացումը, Փարիզի «Մաշտոց» Միութեան հետ համատեղ մէկամեայ փորձնական ծրագրի իրագործումը, որի շրջանակներում ընդգրկուել են Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի շուրջ 80 դպրոցների 2500 աշակերտներ, գրահրատարակչական գործունէութիւնը, որի արդիւնքում հրատարակուել են գեղարուեստական մասնագիտական, գիտական գրքեր, ձեռնարկներ, արւեւմտահայ լեզուի եւ սփիւռքահայ գրականութեան դասագրքեր, ուսումնաօժանդակ նիւթեր, այս ամէնը Կենտրոնի գործունէութեան արդիւնքում է:

Իր հիմնադրման օրուանից Կենտրոնը իրականացնում է յոբելենական երեկոներ, հանդիսութիւններ, բանավէճեր, գիտաժողովներ:

Այսուհետեւ «Սփիւռք» Կենտրոնին վերապահուած է հանդէս գալ նոր որակով, իրականացնել լայնածաւալ գիտահետազօտական գործունէութիւն: Անհրաժեշտ է սերտացնելով կապերը Սփիւռքի գիտական եւ բուհական կենտրոնների, արտասահմանեան հայագիտական ամբիոնների ու ինստիտուտների հետª իրականացնել գիտական ուսումնասիրութիւններ:

 

Ցանկանում ենք նորանոր ձեռքբերումներª ի փառս հայոց պետականութեան ամրապնդման եւ հզօրացման: